Naar ...

 

Ruim tien jaar geleden
startte ik vanuit mijn ervaring als schoolcounselor met succes de 3 daagse trainingen Oplossingsgericht Werken op School (voorheen: Oplossingsgerichte Korte Counseling) voor gespecialiseerde leerlingbegeleiders in VO en PO

Sindsdien
ontdekte ik dat ik als mentor en biologiedocent in korte leerlinggesprekjes en klassikaal het oplossingsgerichte werken ook erg goed kon gebruiken.
Van het oplossingsgerichte werken blijkt dan vooral de houding, waarbij je hén hún eigen doel en oplossingen laat bedenken heel belangrijk.
Vervolgens blijkt doorvragen naar wat ze concreet en in detail 'moeten' gaan doen (van hén zelf!) om die oplossing daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, van grote waarde.

Meer motivatie door meer autonomie en meer gevoel van competentie
Daarnaast blijkt de wetenschap ook niet stil gezeten te hebben. Bij langjarig onderzoek naar wat leerlingen motiveert (zoek op Deci & Ryan om meer te lezen of lees hier) blijkt dat juist die dingen die je door oplossingsgericht werken bevordert ook precies de sleutelfactoren zijn om leerlingen te motiveren tot actiever leren en werken.

Meer motivatie door verbeterde feedback
Vervolgens las ik over het eveneens langjarig wetenschappelijk onderzoek "de kracht van feedback" en constateerde opnieuw hoe oplossingsgericht werken al doet wat de wetenschap nu als belangrijkste docent-activiteit benoemt (om als vakleraar de kwaliteit van leren van je leerlingen te verhogen).
Ten eerste laat je ze hun doelen met het onderwijs en hun leven benoemen en laat je ze bedenken hoe hun huidige leerdoelen daar nuttig of zelfs noodzakelijk voor zijn.
Ten tweede ga je samen met de leerling onderzoeken wat ze daar nu al aan doen.
En ten derde vraag je aan ze wat ze verder nog kunnen, willen en gaan doen om hun doel te bereiken. Dat zowel op taakniveau maar vervolgens vooral ook op het niveau van proces (metacognitie, hoe leer je het beste) en zelfregulatie (doe je wat je weet dat je zou moeten doen om je doel te bereiken?). (zoek op 'Hattie & Timperly" om meer hierover te lezen).

Op basis van deze en andere wetenschappelijke literatuur en mijn eigen ervaring als mentor en vakdocent heb ik de Workshop Motiveren is te leren ontwikkeld voor mentoren en vakdocenten die willen ervaren dát het werkt en hoe het werkt. Deze workshop kan één of twee dagdelen beslaan afhankelijk van de wensen van de deelnemers.

Voor hen die meer willen dan alleen een middag een workshop heb ik samen met Sandra Elzinga (sandra@betaonderwijsopmaat.nl) de training "Motiveren is te leren" (voorheen: "Excellent Gemotiveerd") ontwikkeld die je in 3 à 4 dagdelen (bijvoorbeeld van 16.00 tot 20.00 uur of een andere verdeling op de dag) onderdompelt in de achterliggende theorie én daarnaast je ook de handvatten, tips en oefeningen biedt om daadwerkelijk in je klassen / op je school bezig te gaan met het stimuleren van de motivatie van leerlingen en collega's. De training is bedoeld voor zowel vakdocenten, schoolleiders, mentoren als gespecialiseerde leerlingbegeleiders om de inbedding in de school te stimuleren.

De training vindt plaats in september/oktober (open inschrijving) of in-company in overleg.

Voor mentoren en vakdocenten die direkt volop zelf aan de slag willen blijkt de beproefde training Oplossingsgericht Werken op School (voorheen: Oplossingsgerichte Korte Counseling) uitstekend te bevallen en veel handvatten op te leveren om leerlingen beter te motiveren en te ondersteunen, zowel sociaal-emotioneel als vakgericht.

 

Het is goed te weten wat niet werkt ...
(doe dan voortaan wel iets anders)

 … het is pas echt nuttig om te weten wat wel werkt
(en doe daar dan vooral meer van)

want ...
Als je altijd doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg !


Op deze pagina's kun je meer lezen over hoe je in kortere tijd je leerling beter kunt helpen.

Meer info:
Dirk van der Wulp
020 6233719
Dirk@vanderWulp.EU

logo