Dirk van der Wulp

Van oorsprong ben ik bioloog en afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Na mijn studie ben ik als biologiedocent gestart. Vanaf die tijd tot juli 2012 gaf ik aanvankelijk veel, de laatste periode tot juli 2012nog een aantal uren biologie-les, voornamelijk in de bovenbouw havo/vwo en wel op het Jac. P. Thijsse College te Castricum.

Sinds 1990 tot juli 2014 was ik ook schoolcounselor op dezelfde school. Vanaf dat moment ben ik met fpu voor wat betreft de school, geef nog trainingen in eigen beheer.
Om mij daartoe te kwalificeren heb ik o.a. de opleiding LB/SD gevolgd aan wat toen nog de Hogeschool Holland (Diemen) heette. Daarna ben ik me gaan specialiseren in de NLP en in 1995, 1996, en 1997 heb ik respectievelijk de Practioner, de Masterpractioner en de Trainers training in NLP gedaan. In 2001 heb ik de Mastercourse in Oplossingsgerichte Kortdurende Therapie met goed gevolg afgesloten.

Sinds de trainers-training werk ik ook buiten het JPT-College als free-lance trainer.

In eigen beheer verzorg ik trainingen Oplossingsgerichte Kortdurende Counseling voor intern begeleiders, mentoren, leerlingbegeleiders en coaches in het basis en voortgezet onderwijs en ROC's. Daarin staan de methodieken van de Solution Focused Brief Therapy centraal. Het bijzondere hierbij is, dat je de leerling zelf zíjn oplossingen laat zoeken en ook vinden. Daarmee vergroot je de competentiebeleving van het kind. Doordat bijna alle beschikbare tijd gebruikt wordt voor onderzoek naar de gevoelens, gedachten en gedragingen zoals die voorkomen in de situatie waarin de oplossing reeds gerealiseerd is, krijgt de leerling steeds meer voeling met die oplossing. Het effect is dat al snel een positieve sfeer en geloof in die oplossing ontstaat. Meestal gaan de leerlingen na afloop van het eerste gesprek al opgelucht en een stuk vrolijker de deur uit.

Sinds twee jaar verzorg ik ook de training Excellent Gemotiveerd,Talent aan Zet die ik samen met collega Sandra Elzinga heb vormgegeven. Zie voor meer info de link.