Training Oplossingsgericht Werken op School

U heeft altijd wel leerlingen onder uw hoede die worstelen met een persoonlijk probleem. Dit kan variëren van een onvermogen tot concentreren, uitstelgedrag, onzekerheid of ongemotiveerdheid tot problemen in de privé- situatie of slachtoffer zijn van pestgedrag. Dit zijn de leerlingen waarover u zich zorgen maakt en waarvoor u méér wilt doen. Maar uw tijd is beperkt.

In deze training leert u werken met Solution-Focused Brief Counseling (SFBC): een krachtige methode voor hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen. Deze is in Amerika ontwikkeld op basis van observatie van counselingssessies en wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende interventies. Binnen slechts enkele individuele gesprekken biedt de methode bij tal van hulpvragen een maximum aan hulp. Het bijzondere hierbij is, dat u de leerling zelf zijn oplossingen laat zoeken én ook vinden. Hiermee vergroot u aanzienlijk de competentiebeleving van de leerling, die bovendien een strategie heeft geleerd om een vergelijkbaar probleem zelfstandig op te lossen.

Door de manier waarop u de gesprekken voert, krijgt de leerling al snel een positieve kijk op zichzelf en op de toekomst. Zo ontstaat de motivatie en het plezier om te gaan experimenteren en met ander gedrag aan de slag te gaan. Zelf hoeft u niet op de hoogte te zijn van alle 'ins en outs' van de problemen. Hierdoor heeft u met Solution-Focused Brief Counseling een techniek in handen, die u bij vrijwel alle hulpvragen met succes gebruiken zult.

Het effect van deze optimistische, ook voor u plezierige aanpak berust op interventies die u in de gesprekken toepast, binnen een flexibel in te zetten gespreksprotocol:

Programma
Op de bijeenkomsten ligt de nadruk op demonstraties en Intrainen van vaardigheden; de theorie blijft daar beknopt. Tussentijdse toepassingsopdrachten en de uitwisseling daarover, zorgen er verder voor dat u de technieken in de vingers krijgt en de transfer naar allerlei hulpvragen kunt maken.

BESTEMD VOOR
Intern begeleiders, Leerlingbegeleiders, mentoren, decanen en counselors in BO, VO, MBO, en HBO.

TRAINER
De trainingen Oplossingsgericht Werken gaan met ingang van komend schooljaar (aug 2015) over van Dirk van der Wulp naar Conny van der Wulp (nee, we zijn geen familie, wel collega-trainers in oplossingsgericht werken).

We hebben de driedaagse training gesplitst in een introductiedag en twee vervolgdagen voor verdieping. Daardoor kun je makkelijker ontdekken of het oplossingsgericht werken iets voor jou is en daarnaast de kosten verdelen over een langere periode. We denken dat we het voor de deelnemers daarmee eenvoudiger maken om toestemming en betaling vanuit de school of organisatie te regelen.
De eendaagse workshops zijn gecertificeerd en geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB)
Na de kennismakingsdag Oplossingsgericht Werken kun je dag 2 en dag 3 volgen. Dit zijn beide verdiepingsdagen.
Dag 2 en 3 horen bij elkaar en kunnen alleen gevolgd worden als de eendaagse kennismakingsdag eerder is gevolgd

Conny en ik hebben in het verleden ook al samen trainingen gegeven. Haar drie dagen zullen inhoudelijk en qua werkwijze dan ook vergelijkbaar zijn met de training zoals die door mij gegeven werd. Wel bepaalt zij nu opbouw, extra’s en details. Meer informatie vind je op http://www.vertrouwopjevleugels.nl/.

Wil je je meteen aanmelden, klik dan hier