Nederlandstalige literatuur

Links oplossingsgericht werken (NOW-Website)

Netwerk Oplossingsgericht Werken in Nederland en Vlaanderen (NOW)

European Brief Therapy Association

Kids' Skills (Nederlands)

Coert Visser - Management & Career Consultancy

Netwerk Oplossingsgericht Adviseren en Managen

Louis Caufmann

Brief Family Therapy Centre (het Instituut van de grondleggers, Steve & Insoo)

Veel Links met Onderzoeks Resultaten.