Literatuur

Rene Diekstra: Ik kan denken, voelen wat ik wil. Uitgeverij Zwets & Zeitlinger, Amsterdam, Lisse.

Energized, Groepsactiviteiten voor groot en klein, behorend bij de methode voor ge´ntegreerde begeleiding van de Lion's Quest: "Leefstijl"

Ard Nieuwenbroek, Sander Reinalda, Jos de Vries: Handboek faalangsttraining, 1998, KPC Groep, 's Hertogenbosch.

Ard Nieuwenbroek: Faalangst en Ouders, Uitg. Kok, Kampen.

J.A. den Boer en H.G.M. Westenberg, Leerboek angst-stoornissen, Een neuro-biologische benadering. 1995, De Tijdstroom bv, Utrecht.

Daniel Goleman, Emotionele Intelligentie, Emoties als sleutel tot succes, 1996, Uitgeverij Contact Amsterdam.

Robert M. Sapolsky, Waarom krijgen zebra's geen maagzweer?, 1995, Het Spectrum.

De site van Drieblad over faalangst

Info over faalangst van de GGD